Lauva un pele. Ēzopa fabula.
Lauvu no miega pamodināja pele, kas pārskrēja pār viņa seju. Lauva bija nikns, viņš noķēra peli un grasījās to nogalināt. Bet pele teica: „Ja vien tu pasargātu manu dzīvību, es tev kādreiz atdarītu ar labu!” Lauvu tas sasmīdināja, un viņš palaida peli.
Pēc kāda laika gadījās tā, ka lauvu noķēra mednieki un sasēja zvēru karali virvēs. Pele izdzirdēja lauvas rēkšanu un steidzās tam palīgā. Pele ar zobiem pārgrauza virves un teica lauvam: „Tu apsmēji manu piedāvājumu kādreiz tavu žēlsirdību atdarīt ar labu. Tagad tu zini, ka pat pele tev var palīdzēt.”

Ja mēs nebūtu zinoši sabiedrisko attiecību jomā, mēs droši vien darbotos kādā citā nozarē.
 Tālāk »